Antanas Šileika (g. 1953) – angliškai rašantis lietuvių kilmės prozininkas. Gimė Kanadoje, studijavo Toronto universitete, gyveno Paryžiuje. Lietuviškai išleisti 5 Šileikos romanai, apsakymų bei atsiminimų rinkiniai, tarp jų „Pogrindis“ (Underground) ir „Laikinai jūsų“ (Provisionally yours), kurių siužetas pagrįstas dramatiškais XX a. Lietuvos istorijos įvykiais.  

Nuotrauka – Liudo Masio.